Drott AB

Delårsrapport januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 16:00 CET

Nio månader

- Hyresintäkter 2,7 Mdr (2,7)
- Försäljningsvinster 0,3 Mdr (0,2)
- Nedskrivningar mm -1,1 Mdr (-)
- Resultat efter skatt -0,2 Mdr (0,6)
- Resultat per aktie -1,75 kr (6,53)

Oförändrad helårsprognos (löpande förvaltningsverksamhet)

Strategiarbete enligt plan

- Fastighetsförsäljningar 8,5 Mdr (t o m 2003-10-29)
- Besparings- och effektivitetsprogram
- Ny organisation, Bostadsaktiebolaget Drott självständigt dotterbolag

Kontakter

Anders Böös (VD)
08-769 30 10
anders.boos@drott.se

Claes Linné (vVD)
08-769 30 12
claes.linne@drott.se

Johan Nordenson (Investor Relations)
08-769 30 20
johan.nordenson@drott.se