Anoto Group AB

Delårsrapport januari – september 2003

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2003 09:11 CET

Omsättningen ökade med 21 % till 151 (125) Mkr, varav tredje kvartalet utgör 52 (44) Mkr. Koncernens bruttomarginal för perioden uppgick till 46 % (36 %), varav tredje kvartalet 45 % (49 %). Ökningen i bruttomarginal beror på större inslag av licens och utvecklingsintäkter. I kronor ökar bruttomarginalen till 69 Mkr från 45 Mkr.

Resultat före avskrivningar uppgick till -131 (-279) Mkr, varav tredje kvartalet utgör -39 (-75) Mkr.

Vinst per aktie uppgick till -2,51 (-4,74), varav -1,09 (-1,78) i tredje kvartalet.

Anoto Group presenterade kostnadsreduceringar i september och en minskning av personalstyrkan i Anoto Group och Anoto AB. Företaget varslade ett femtiotal personer. Personalnedskärningen föranleddes av att mycket av basutvecklingen är slutförd och att Anoto:s partners gör en allt större del av produktutvecklingen och industrialiseringen.
Personalminskningen bidrar till att kostnadsmassan gradvis reduceras till drygt 11 MSEK per månad för koncernen. Full effekt av besparingsprogrammet uppnås från och med andra kvartalet 2004.