IBS AB

Delårsrapport Januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 14:47 CEST

Januari-september 2003

· Resultatet efter skatt för årets första nio månader uppgick till
-56 mkr (-226) och resultatet per aktie var -0.70 kronor (-2.83).
· Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 672 mkr (1 782).
· De totala rörelsekostnaderna var 15% lägre än motsvarande
period förra året, exklusive 2002 års poster av engångskaraktär.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
90 mkr (54) under perioden.

Juli-september 2003

· Resultatet efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till -24 mkr
(-175).
· Nettoomsättningen under perioden ökade med 4% till 521 mkr (503).
· De totala rörelsekostnaderna var 13% lägre än motsvarande
period förra året, exklusive 2002 års poster av engångskaraktär.
· En fortsatt återhämtning av investeringsklimatet för IBS
affärssystem har kunnat noteras i ett flertal länder.

Helårsprognos

· Prognosen för helåret 2003 är oförändrad, d.v.s. resultatet
efter finansiella poster bedöms bli positivt under förutsättning att
inga väsentliga försämringar av marknaden sker under årets sista kvartal.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av
VD Magnus Wastenson tel. +46 70 627 2515, magnus.wastenson@ibs.se
eller Finansdirektör Per-Arne Sendrén,
tel. +46 70 627 2360, per-arne.sendren@ibs.se