Trio AB

Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 13:16 CEST

- Kraftig resultatförbättring jämfört med tredje kvartalet föregående år.
Resultat efter skatt tredje kvartalet uppgick till 1,1 (-25,4) Msek och
första nio månader till -13,9 (-45,6) Msek .

- Nettoomsättningen tredje kvartalet uppgick till 26,4 (24,2) Msek
och första nio månader till 79,8 (104,3) Msek.

- Resultat per aktie före utspädning uppgick tredje kvartalet till 0,02 (-
0,40) kr och första nio månader till -0,21 (-0,73) kr.

- Resultatet före goodwillavskrivningar tredje kvartalet 1,3 (-21,3) Msek
och för nio månader -14,9 (-38,8) Msek .

- Fortsatt ökat intresse för Trios mobila kontorslösning för
mobiloperatörer, Trio Mobile Office. Avtal tecknat i juli med Sveriges
fjärde mobiloperatör Spring Mobil.

- Extra bolagsstämma beslutade om nytt optionsprogram för de anställda.

- Prognosen om positivt resultat och kassaflöde för årets fjärde kvartal
kvarstår.

För ytterligare information:
VD Sverker Hannervall, tel +46 (0) 730 66 88 23 eller
styrelsens ordförande Christian H. Thommessen, tel +47 91 88 80 00.