Intrum Justitia AB

Delårsrapport, januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2003 11:06 CET

Nettoomsättningen ökade med 5 procent

* Koncernens nettoomsättning ökade med 5 procent till 2 121,9
MSEK (2 024,1) under årets första nio månader, varav 702,2 MSEK (692,3)
avsåg tredje kvartalet.

* Nettoresultatet för årets nio första månader uppgick till -28,6
MSEK (81,2). Nettoresultatet för det tredje kvartalet var -25,5 MSEK
(41,4). I resultatet för årets första nio månader ingår
jämförelsestörande poster om -259,0 MSEK (-8,5).

* Resultat per aktie för årets första nio månader var -0,34 SEK
(1,35). Kassaflödet från den löpande verksamheten under samma period
uppgick till 199,8 MSEK (212,6).

* Granskningen av den engelska verksamheten avslutad. Bedömningen
är att reserveringsbehovet för redovisningsfelaktigheterna i Intrum
Justitias engelska verksamhet uppgår till 184 MSEK. Detaljerad
beskrivning återfinns i separat pressmeddelande av dagens datum.

* Operativt resultat, exklusive England och därtill relaterade
kostnader, uppgick till 315,9 MSEK, en ökning med 32 procent för årets
första nio månader.

* Den organiska omsättningstillväxten för årets första nio
månader, exklusive den engelska verksamheten, uppgår till närmare 10
procent.

Telefonkonferens
Kvartalsrapporten kommenteras av koncernchef Jan Roxendal och
finansdirektör Bertil Persson i en telefonkonferens idag kl 15.00.
För att deltaga, ring +44 208 515 2319 eller +1 800 814 4941. En
inspelad version finns tillgänglig i 48 timmar efter konferensen på tel:
+44 208 797 2499 med kod 948806#.

Ytterligare information:
Jan Roxendal, verkställande direktör och koncernchef
Tel: 08-546 10 200

Bertil Persson, vice verkställande direktör och finansdirektör
Tel: 08-546 10 200

Anders Antonsson, Investor Relations
Tel: 08-546 10 206, mobil: +46 703 36 78 18