Karlshamns AB

Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 12:24 CEST

- Karlshamnskoncernens nettoomsättning uppgick till 2.469 Mkr
(2.376)

- Resultat efter finansiella poster uppgick till 147 Mkr (151).

- Resultatet efter skatt uppgick till 106 Mkr (109).

- Resultat per aktie uppgick till 5,05 kr (5,16).

- Svag konjunktur, stärkt krona samt ökade energi-kostnader
påverkade koncernens resultat.

- Intensiv konkurrens påverkade Oils & Fats negativt. Fortsatt
ökad produktivitet och volymtillväxt av specialprodukter motverkar
nedgången.

- Beslut om investering för ökad tillverknings-kapacitet av
specialprodukter inom Oils & Fats.

- Förbättrat resultat och volymtillväxt inom Technical Products.

- Fortsatt volymtillväxt för Feed Materials. Kapacitetshöjande
investeringar under uppstart.

Karlshamn den 22 oktober 2003
Jerker Hartwall
Verkställande direktör

För ytterligare information: Tel. 0454-826 03
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.