Munters AB

Delårsrapport januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 16:42 CET

- Nettoomsättningen uppgick under perioden till 3 257 Mkr (3 380)
- Periodens resultat uppgick till 116 Mkr (181)
- Resultat per aktie uppgick till 4,73 kronor (7,37)
- Svag efterfrågan och fortsatt ogynnsam produktmix
- Tidigare kostnadsreduktionsprogram på plan
- Resultatutvecklingen föranleder ytterligare åtgärder

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Evrell, Chief Executive Officer, telefon 08-626 63 03, lennart.evrell@munters.se

Bernt Ingman, Chief Financial Officer, telefon 08-626 63 06, bernt.ingman@munters.se