Human Care HC AB (publ)

Delårsrapport januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 12:05 CEST

· Omsättningen ökade med 94 procent till 134,0 Mkr (69,0).
· Resultat efter skatt uppgick till 6,3 Mkr (8,3).
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 9,9 Mkr (11,4).
Resultatet för 2003 har belastats med kostnader av engångskaraktär,
främst i samband med bolagets börsnotering, om 2,4 Mkr.
· Resultat per aktie efter skatt uppgick 2,42 kr (3,77).
· Prognos för 2003: Tidigare lämnad prognos om starkt ökad
omsättning med väsentligt förbättrat resultat efter finansiella poster,
ändras till - starkt ökad omsättning med resultat efter finansiella
poster i nivå med föregående år.

Ytterligare information lämnas av Per Nilsson, VD, tfn 046-18 91 75, mail@humancare.se