Axis Communications

Delårsrapport januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 08:46 CEST

Fortsatt videotillväxt på återhållsam marknad

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 460 Mkr (502).

Resultatet efter skatt uppgick till 3 Mkr (31).

Resultatet per aktie uppgick till 0,04 kr (0,45).

Rörelseresultatet uppgick till -3 Mkr (30).

Fortsatt god tillväxt inom produktområdet Video, 17%.

Besparingsprogram om 15 Mkr på årsbasis genomförs under fjärde kvartalet.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ray Mauritsson, verkställande direktör, telefon: 046-272 18 00,
Jörgen Lindquist, CFO, 046-272 18 00 eller Anne Rhenman, Director, Investor Relations & Corporate Communications,
telefon: 0708-90 18 29, e-post: anne.rhenman@axis.com