Svensk Exportkredit AB

Delårsrapport januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2003 17:24 CET

Exportkrediter och kommunkrediter höjer volymerna
Volymen av nya affärer Skr 13,0 miljarder
Lägre upplåningskostnader efter ägarförändringen
Avkastning på eget kapital 13,3 procent

För hela rapporten, se www.sek.se