Lessebo Bruk

Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 13:55 CEST

* Nettoomsättning 1.202,1 Mkr (981,5)

* Resultat efter finansnetto -108,1 Mkr (47,1)

* Resultat efter skatt -87,2 Mkr (37,7)

* Resultat per aktie -10,55 kr (4,56)

Allmänt om verksamheten
KLIPPAN AB köpte Stora Enso Mölndal AB per den 2 april 2002, varefter
detta bolag ändrade namn till KLIPPAN Mölndal AB. Den 30 oktober 2002
övertog KLIPPAN rörelsen vid bruket Caldwells i Skottland.
Dessa händelser har medfört att vissa jämförelsetal mellan första nio
månaderna 2003 och motsvarande period 2002 inte är relevanta.

För vidare information kontakta VD Bengt Östensson, tel 0771-11 00 00
eller 070 595 86 27
eller ekonomichef Kenneth Nellros, tel 0771-11 00 00 eller 070 542 93 25