ElektronikGruppen BK AB

Delårsrapport januari – september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 12:33 CEST

Omsättningen uppgick till 370 (413) Mkr
Resultatet efter finansnetto i 3:e kvartalet 0,2 (-23,9)
Resultat efter finansnetto -1,1 (-34,1) Mkr
Resultat efter skatt –1,7 (-29,8) Mkr
Resultat per aktie blev –0,30 (-5,32) Kr
Förvärv av Österlinds, bildar nytt affärsområde,
EG Electromechanics
Förvärv av rörelsen i Miko Komponent AB

För ytterligare information kontakta:
VD Johnny Alvarsson, tel 08-759 3500
eller 070-589 17 95