Pandox AB

Delårsrapport januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 11:48 CEST

Pandox förvaltningsintäkter uppgick till 417,1 (421,1) Mkr. För jämförbara enheter var minskningen 1 procent mot föregående år. Koncernens totala omsättning uppgick till
463,8 (455,4) Mkr.
Resultatet före skatt, exklusive engångsintäkter, ökade till 153,1 (149,5) Mkr.
Resultatet efter skatt uppgick till 131,1 (139,0) Mkr, motsvarande 5,27 (5,58) per aktie.
Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 201,8 (197,1) Mkr, motsvarande
8,10 (7,91) kronor per aktie.
Under perioden har hotellfastigheten First Hotel Park Astoria Enköping sålts med en reavinst på 7,4 Mkr samt hotellfastigheten Scandic Hotel Swania i Trollhättan förvärvats för 89 Mkr.

Förvaltningsintäkterna för årets första nio månader minskade något jämfört med föregående år och uppgick till 417,1 (421,1) Mkr. För jämförbara enheter var minskningen 1 procent.
Driftsöverskottet uppgick till 344,4 (351,1) Mkr. Direktavkastningen, justerat för köpta och sålda hotellfastigheter, blev 9,4 (9,4) procent.
Finansnettot uppgick till -120,1 (-129,3) Mkr.
Koncernens resultat före skatt, exklusive engångsintäkter ökade med 3,6 Mkr och, uppgick till 153,1 (149,5) Mkr. Kassaflödet ökade med 2 procent till 201,8 (197,1) Mkr.

"Pandox fortsätter att prestera stabila resultat trots en besvärlig omvärld. För jämförbara enheter ökar resultatet och kassaflödet medan intäkterna är något lägre än förra året " säger Anders Nissen, VD Pandox AB.

Utsikter
Hotellkonjukturen i Pandox marknadsområde är fortsatt svår att prognostisera. Generellt bedömer Pandox att riskerna i hotellmarknaden har minskat och jämfört med föregående rapport syns flera positiva signaler i den internationella hotellmarknaden. Pandox fokuserade strategi, utvalda marknadssegment och höga kvalitet på hotellfastighetsportföljen skapar fortsatt goda förutsättningar att utveckla bolaget.
Pandox resultat före skatt, exklusive engångsintäkter, beräknas uppgå till minst 195 Mkr (jämfört med 195 Mkr i föregående prognos).

För ytterligare information:
Anders Nissen, VD Pandox AB, 08-506 205 50, 070-846 02 02
Nils Lindberg, Finansdirektör Pandox AB, 08-506 205 53