Ratos AB

Delårsrapport Januari-September 2003

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2003 08:50 CET

Resultat före skatt 486 (564) Mkr
Vinst per aktie 4,08 kr (4,56)
Stabil resultatutveckling i den underliggande portföljen
Bud lagt på Tornet efter periodens slut
Innehavet i DataVis avyttrat efter periodens slut

Stockholm den 12 november 2003
Ratos AB (publ)

Arne Karlsson
Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, IR-ansvarig, 08-700 17 63

Kommande informationstillfällen från Ratos:

Bokslutskommuniké 2003 4 februari 2004 (OBS ändrat datum)

Bolagsstämma 1 april 2004

Delårsrapport januari-mars 2004 12 maj 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 25 augusti 2004

Delårsrapport januari - september 2004 12 november 2004