Saab

Delårsrapport Januari – september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 11:24 CEST

Omsättningen blev 11.722 mkr (11.708).
Resultat efter skatt uppgick till 327 mkr (410).
Vinsten per aktie var 3,07 kr (3,85).
Orderingången efter tre kvartal uppgick till 15 miljarder kronor (16 miljarder), varav 3 miljarder kronor i tredje kvartalet (3 miljarder). Orderstocken uppgår därmed till 46 miljarder kronor (44 miljarder).
Rörelseresultatet uppgick till 625 mkr (678) och resultatet efter finansiella poster var 507 mkr (593), inkl strukturkostnader 265 mkr (40).
Det operativa kassaflödet uppgick till 298 mkr (-702).
Rörelseresultat för helåret, inklusive strukturkostnader, beräknas uppgå till motsvarande nivå som föregående år.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Wahlund, Ekonomidirektör tel 013 - 18 71 35
Iréne Svensson, Informationsdirektör tel 08 - 463 01 30

Presskonferens med VD Åke Svensson
Idag onsdag 8 oktober kl 14.30, World Trade Center, Stockholm

Telefonintervju med VD Åke Svensson:
Idag onsdag den 8 oktober tel 013 – 18 00 18
Kontakta Peter Larsson tel 0734 – 18 00 18

Internationell telefonkonferens:
Idag onsdag den 8 oktober kl 16.00. tel 013 - 18 71 49
Kontakta Marita Sidén för anmälan och ytterligare information. tel 0734 – 18 71 49

Bokslutskommunikén finns även på Internet www.saab.se