Teleca AB

Delårsrapport januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 10:17 CEST

Tredje kvartalet var en besvikelse - Men marknaden förbättras sakta

· Omsättningen ökade 26 % till 1.838,0 Mkr (1.457,8). Tillväxten
exklusive förvärv uppgick till 14 %
· Resultat efter skatt -8.6 Mkr (26,2)
· Resultat per aktie -0.14 kr (0,46)
· Rörelseresultat (EBITA) 106.8 Mkr (141,3)
· Tredje kvartalets resultat var sämre än förväntat, i huvudsak på
grund av fastprisprojekt och omstruktureringskostnader
· Obigo presterar bra och den internationella marknaden för
affärssegmentet Mobile Devices är stark
· Debiteringsgraden ökade till 70,6 % under tredje kvartalet
· Ny prognos för 2003: Väsentligt högre omsättning men lägre resultat
jämfört med 2002

För ytterligare information kontakta:

Nick Stammers, VD, Teleca AB
Mobil +44-7768-32 35 35
e-post: nick.stammers@teleca.com

Thomas Pantzar, vVD, Teleca AB,
Tel 031-744 80 10, mobil 0703-79 18 30
e-post: thomas.pantzar@teleca.com

Andreas Zartmann, Ekonomidirektör, Teleca AB
Tel. 08-579 116 04, mobil 0702-17 75 13
e-post: andreas.zartmann@teleca.com

Johannes Rudbeck, IR-ansvarig, Teleca AB
Tel. 08-579 116 16, mobil 0705-82 56 56
e-post: johannes.rudbeck@teleca.com