All Cards Service Center (ACSC) AB

Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 13:17 CEST

Nettoomsättningen uppgick till 143,8 (199,7) Mkr.
Rörelseresultat 13,1 (34,0) Mkr och rörelsemarginal 9,1 (17,0) %.
Både volymer och marginaler har förbättrats under tredje kvartalet jämfört med tidigare kvartal 2003.
Goodwillavskrivningar har belastat rörelseresultatet med 2,2 (2,5) Mkr.
Resultat efter skatt uppgick till 8,0 (21,8) Mkr.
Kassaflödet för perioden uppgick till -18,7 (0,4) Mkr.
Vinst per aktie 1,53 (4,18) kr.
ACSC koncernens fick sin första genombrottsorder avseende nästa generations bankkort, EMV kort, i oktober. Beräknat ordervärde ca 2,6 MEUR fördelat över en treårsperiod.
Nytt SIS-godkänt högsäkerhetskort lanserades i oktober. Kortet är ett av marknadens mest avancerade.

För mer information, kontakta:
VD Anders Segenmark eller Ekonomichef Magnus Gardshol tel 08-626 60 60.

Sollentuna den 23 oktober 2003
All Cards Service Center - ACSC - AB (publ)
Anders Segenmark
Verkställande direktör

Delårsrapporten har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Bilaga: Resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, eget kapital, nyckeltal och verksamhetsområden.


ACSC koncernen levererar plastkortsrelaterade produkter, tjänster och system för marknaderna i Sverige, Norge och Finland, exempelvis betal- och kontokort, lojalitetskort, medlemskort, ID-kort och patientbrickor.
ACSC säljer också kompletta maskinutrustningar för denna verksamhet till kunder med behov av egen produktionskapacitet. Här är koncernen med ensamrätt generalagent på sina marknader för DataCard Corporation. Huvudkontoret ligger i Sollentuna utanför Stockholm. ACSC är noterat på O-listan vid Stockholms Fondbörs.

Besök gärna vår hemsida för mer information www.acsc.se.

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ)
Huvudkontorets besöksadress: Bergkällavägen 36 i Sollentuna
Postadress: Box 980, 191 29 Sollentuna
Telefon: 08-626 60 60, Fax: 08-626 60 70
Organisationsnummer: 556272-6546