SalusAnsvar AB

Delårsrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 11:27 CEST

• Koncernens resultat efter skatt uppgår för perioden till 59,4 miljoner kronor (42,7) inkluderat aktiverade underskottsavdrag om 118,5 miljoner kronor, vilka medför en positiv resultateffekt om 33,2 miljoner kronor.

• Rörelseresultatet för perioden är 32,5 miljoner kronor (26,9).

• Omsättningen, i huvudsak bestående av provisioner, för perioden är 170,5 miljoner kronor (143,3).

• Avkastning på eget kapital uppgår till 26,7 procent (23,2).

• Vinst per aktie uppgår till 2,78 kronor (2,00).

Vid frågor vänligen kontakta:
Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01
Lennart Krän, ekonomichef, 08-55 54 50 10, 0709-11 60 10
Jonas Burvall, informationschef, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61

SalusAnsvar AB (publ) är en finansiell koncern vars moderbolag är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har drygt 350 000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademiker- och idéburna organisationer.

SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar.