Jeeves Information Systems AB

Delårsrapport januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 08:40 CEST

Bästa resultatet någonsin!

•Nettoomsättningen uppgick till 41,7 Mkr (37.2) och ökade med 12 %

•Programintäkterna ökade med 25 % (9 %)

•Resultatet efter skatt uppgick till 7,1 Mkr (3.9) och resultatmarginalen till 17 % (10 %)

•Resultatet per aktie var 2.4 kr (1.4)

•Kassaflödet var positivt med 5.3 Mkr (4.0) och koncernens kassamedel uppgår till 25.9 Mkr (15.4)

För ytterligare information kontakta
VD Nicolas Ehrling, +46 8 587 099 42 eller
CFO Björn Westberg, +46 8 587 099 45