Enlight AB

Delårsrapport Januari – September 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 08:48 CEST

Stärkt marknadsposition inom bank och finans

- Försäljningen ökade svagt under det tredje kvartalet till 16,8 MSEK (16,7) efter flera kvartal med vikande försäljning (proforma). Förvärvet av x.hlp har ökat koncernens intäkter under kvartalet med 93% jämfört med verksamheten före förvärvet, +66% under perioden.

- Rörelseresultatet för kvartalet förbättrades proforma till -5,4 MSEK (-7,4), vilket innebär att den obrutna serien av fjorton kvartal med resultat¬förbättringar, för jämförbara kvartal, fortsätter. Resultat per aktie avseende redovisat kvartalsresultat uppgick till -0,11 Kr/aktie (-0,12).

- Förvärv av testleverantören till SwedSecs Aktiemäklarkörkort genomfört, vilket ger stärkt position inom bank och finans i Sverige samt goda synergier.

- Fortsatta framgångar inom finanssektorn, större aktörer som Lehman Brothers, Metlife, ING och Regions Financial Corp. har valt Enlight.

- God tillväxt för Enlights verksamhet i USA.

- Nyemission med företrädesrätt till existerande aktieägare tillför 9,7 MSEK netto vid fullt tecknande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Øyvind Lundgreen, VD Enlight AB, oyvind.lundgreen@enlight.net, 08 - 597 960 00