Semcon

Delårsrapport Januari – September 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 09:00 CEST

FORTSATT TILLVÄXT OCH RESULTATFÖRBÄTTRING

- Försäljningen uppgick under perioden januari- september till 930,4 Mkr (854,1), vilket ger en ökning 9 %. För det tredje kvartalet uppgick ökningen till 16 %
- Resultat efter skatt uppgick till 15,0 Mkr (-50,2)
- Resultat per aktie uppgick till 0,86 kr (-2,89)
- Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 27,9 Mkr (-51,3)


För ytterligare information kontakta koncernchef Hans Johansson, tfn 031-721 03 05, mobil 0705-91 43 34 eller finanschef Bengt Nilsson, tfn 031-721 03 11, mobil 0704-47 28 68.

All ekonomisk information finns tillgänglig på Semcons hemsida: www.semcon.se