Hufvudstaden

Delårsrapport januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 10:52 CEST

Ökat resultat för Hufvudstaden

Periodens resultat efter skatt uppgick till 611,5 Mkr (294,5). Ökningen förklaras främst av vinst vid fastighetsförsäljningar under andra kvartalet om totalt 316 Mkr efter skatt.
Exklusive särskilda projekt ökade fastighetsförvaltningens bruttoresultat med 2,9 procent till 583,5 Mkr (566,8).
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 1 018,5 Mkr (1 012,6)./li>
Hyresvakansgraden vid periodens slut var 8,3 procent (8,3 vid årsskiftet för jämförbart bestånd).
Resultat per aktie uppgick till 2,96 kronor (1,41).
Stockholm den 29 oktober 2004

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner Verkställande direktör

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.