Höganäs AB

Delårsrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 09:36 CEST

Utvecklingen i sammandrag

Kvartal 3
Nettoomsättning 977 Mkr +9%
Resultat efter skatt 89 Mkr +41%
Vinst per aktie 2,60 kr (1,80)
Resultat före skatt 125 Mkr +32%
Rörelsemarginal 13,6% (11,6)

Kvartal 1-3
Nettoomsättning 3 110 Mkr +11%
Resultat efter skatt 322 Mkr +25%
Vinst per aktie 9,40 kr (7,50)
Resultat före skatt 454 Mkr +25%
Rörelsemarginal 15,5% (14,0)
Soliditet 45% (40)