Nordnet Sverige

Delårsrapport januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 09:23 CEST

Fortsatt mycket god utveckling

Nordnet tillträdde som ägare till Stocknet den 1 oktober efter periodens slut vilket betyder att Stocknet inte ingår i siffrorna i denna rapport om ej annat specifikt anges.

Resultatutveckling

Resultatet efter skatt steg med 267% till 55,0 (15,0) mkr
Resultatet efter skatt per aktie förbättrades med 250% till 0,35 (0,10) kr
Intäkterna ökade med 50% till 204,0 (136,0) mkr
Kostnaderna (ex. goodwillavskrivn.) ökade med 13% till -115,8 (-102,5) mkr
Resultatet före goodwillavskrivningar och skatt förbättrades till 88,2 (33,5) mkr
Resultatet före skatt förbättrades till 79,0 (23,3) mkr
Det operativa kassaflödet från rörelsen uppgick till 91,8 (35,2) mkr
Det operativa kassaflödet från rörelsen per aktie uppgick till 0,59 (0,23) kr

Verksamhetsutveckling

Antal avslut per handelsdag uppgick under niomånadersperioden till 11.078 varav under tredje kvartalet till 7.695. Inklusive Stocknet uppgick antal avslut per dag under tredje kvartalet till 11.791

Antal aktiva depåer jämfört med föregående år ökade med 22% till 72.200 (59.100). Inklusive Stocknet uppgick antal aktiva depåer till 98.400

Depåvärdet jämfört med föregående år ökade med 67% till 15,5 (9,3) mdr kr. Inklusive Stocknet uppgick depåvärdet till 18,9 mdr kr

Inlåning inklusive klientmedel jämfört med föregående år ökade med 36% till 2.189 (1.604) mkr. Inklusive Stocknet uppgick inlåning inklusive klientmedel till 2.706 mkr

Utlåningen jämfört med föregående år ökade med 139% till 1.183 (496) mkr

För ytterligare information kontakta Klas Danielsson, tel. 08-506 33030, 0708-744574, klas.danielsson@nordnet.se