Framfab AB

Delårsrapport, januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 09:00 CEST

Framfab AB (publ)

• Nettoomsättningen för perioden januari-september var 244,9 MSEK (186,1), en ökning med 32 % jämfört med motsvarande period 2003. Nettoomsättning per anställd för perioden ökade till en årstakt på 933 KSEK (629), en ökning med 48 % jämfört med motsvarande period 2003. Nettoomsättningen för det tredje kvartalet var 75,0 MSEK (53,8), en ökning med 39 % jämfört med tredje kvartalet 2003.

• Resultat efter skatt för perioden januari-september var 2,8 MSEK (-84,0) och för det tredje kvartalet 1,1 MSEK (-11,3). Resultat per aktie för perioden januari-september var 0,00 SEK (-0,17) och 0,00 SEK (-0,02) för det tredje kvartalet. Rörelseresultat före goodwillavskrivningar var 8,6 MSEK (-50,9) för perioden januari-september och 2,5 MSEK (-12,4) för det tredje kvartalet.

• Kassaflödet för perioden januari-september var 103,5 MSEK (-3,0), inklusive den under det andra kvartalet genomförda nyemissionen. Exklusive omstruktureringskostnader, förvärv och nyemission var kassaflödet -19,5 MSEK (-24,0). Kassaflödet för det tredje kvartalet var -21,1 MSEK (24,8). Likvida medel per den 30 september uppgick till 158,6 MSEK.

• Framfab genomförde under andra kvartalet en nyemission med företrädesrätt för existerande aktieägare. Emissionen fulltecknades och har tillfört bolaget cirka 148 MSEK efter emissionskostnader. Med effektiviserad verksamhet och med den avsevärt stärkta balansräkningen är Framfab väl positionerat för att ta en ledande roll i den pågående konsolideringen av den interaktiva marknadsförings- och konsultsektorn i Europa.

• Även om ledningen och styrelsen inte lämnar någon prognos är målsättningen att visa lönsamhet för helåret 2004.

Framfab är en ledande europeisk specialist inom kommunikation i digitala media och interaktiva lösningar baserade på Internetteknik. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, American Express, AXA, Barclays Capital, Cadbury Schweppes, Carlsberg Breweries, the Coca-Cola Company, Danske Bank, DuPont, Ericsson, Hydro Texaco, Kellogg´s, Kraft Food International, Nike, Nobel Biocare, Philip Morris International, Philips, Postbank, Rezidor SAS, SAAB, Sara Lee Douwe Egberts, Swedish Match, Vodafone, Volvo Car Corporation, Volvo Group och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Holland, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract40 (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.se.