Teligent

Delårsrapport, januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 08:33 CEST

Ökande försäljning och positivt resultat

- Nettoomsättningen ökade med 63% till 266 (163) miljoner kronor.

- Orderingången ökade med 17%* och uppgick till 279 (239*) miljoner kronor.

- Orderstocken vid periodens utgång har ökat med 15% och uppgick till 200 (174) miljoner kronor varav löpande ASP- och supportavtal utgjorde 117 (106) miljoner kronor.

- Resultat efter skatt uppgick till 1 (-25) miljon kronor.

- Resultat per aktie uppgick till 0,04 (-1,30) kronor.

- Stärkt position inom området nästa generations meddelandesystem samt i Asien med flera större strategiska order.


* Orderingången 2003 innehöll engångseffekter från förvärvet av Telspecs affärsområde för nättjänster om cirka 23 miljoner kronor. Orderingången för perioden 2004 ökade organiskt med 29% vid justering av dessa engångseffekter.

Frågor angående denna delårsrapport besvaras av
Ulf Lindstén, verkställande direktör, 08-520 660 00 eller
Paul Hastings, ekonomidirektör, 08-410 172 26.