Billerud AB

Delårsrapport Januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 16:21 CEST

Org.nr 556025-5001
www.billerud.se

Tabell på: http://se.yhp.waymaker.net/billerud/release.asp?id=109756

Rörelseresultatet under perioden januari till september blev MSEK 655, en minskning med 24 % jämfört med föregående år. Minskningen förklaras främst av lägre priser och förändrade valutakurser.
Jämfört med andra kvartalet ökade rörelseresultatet under tredje kvartalet med 67 % till MSEK 269. Ökningen förklaras främst av högre leveransvolymer och lägre kostnader.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 596 och avkastningen på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden uppgick till 20 %. Exkluderat effekter av valutaflödessäkringarna var avkastningen 13 %.
Det operativa kassaflödet under perioden uppgick till MSEK 600, varav MSEK 209 avsåg tredje kvartalet.
Leveranserna uppgick till 1 019 000 ton, en ökning med 6 % jämfört med föregående år. Årets underhållsstopp har nu genomförts i samtliga Billeruds bruk.
Styrelsen har beslutat om fortsatta återköp av aktier.
Billeruds resultat efter finansiella poster förväntas uppgå till cirka MSEK 750 under 2004. Skillnaden jämfört med tidigare prognos på MSEK 800 beror på lägre massapriser.
Bokslutet presenteras av Billeruds VD Bert Östlund på en presskonferens i morgon fredag 22 oktober, kl 10.00.
Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Se även presskonferensen live på www.billerud.se

Eventuella frågor med anledning av denna rapport besvaras av
Bert Östlund, VD och koncernchef, 08 553 335 00
och Nils Lindholm, Ekonomi- och finansdirektör, 08 553 335 00 eller 070 217 5225
E-post: ir@billerud.com