Resco AB

Delårsrapport januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 09:15 CEST

• Omsättningen under perioden januari-september 2004 uppgick till 185 (178) MSEK. EBITA uppgick till -3 (-7) MSEK. Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar var -6 (-10) MSEK.
• Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 57 (57) MSEK. EBITA uppgick till 0 (-1) MSEK och rörelseresultat efter goodwill till -1 (-3) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick under perioden januari-september till -10 (-12) MSEK och för tredje kvartalet till -3 (-4) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick under perioden januari-september till -0,27 (-0,39) kronor och för tredje kvartalet till -0,09 (-0,13) kronor.
• Fortsatt ökande efterfrågan på marknaden.

Marknad
Sverige
På den svenska marknaden har efterfrågan på tjänster inom affärssystem blivit allt starkare. Detta är Rescos fokusområde och behovet av rekrytering har ökat. Beläggningen förbättras kontinuerligt, speciellt avseende applikationskonsulter inom SAP och systemutvecklare inom Microsoft Business Solutions Axapta. Prisbilden är stabil.

Tyskland
Efterfrågan har förbättrats på den tyska marknaden. Uppdragen för Resco i Tyskland ökar hos befintliga stora kunder och dessutom har flera nya mindre tillkommit. Beläggningen är god och rekrytering pågår. Priserna på den tyska IT-marknaden har under tredje kvartalet varit stabila.

Finland
I Finland ökar efterfrågan på SAP-tjänster och marknadssituationen utvecklas väl. Försäljningen av licenser ökar.


Ladda ner hela rapporten på:
http://www.resco.se/documents/Del%C3%A5rsrapport%20Q3%202004%20.pdf