ENACO

Delårsrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 14:42 CEST

· Resultatet för perioden Q3 uppgick till, EBITDA 1,2 Mkr ( - 0,8 Mkr).
· Omsättningen för Q3 ökade med 62% till 25 Mkr (15,4 Mkr)
· Resultatet efter finansnetto för perioden januari - september uppgick till -1,7 Mkr (-2,8 Mkr).


RESULTATET
Resultatet efter finansnetto, för Q3, uppgick, trots en ovanligt kall sommar med lite kylservice, till 0,3 Mkr (-1,4 Mkr).
Orderingången har återhämtat sig under tredje kvartalet, på grund av ett ökat intresse för vårt TITE Office System.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER RAPPORTPERIODEN
Bolaget har under perioden gjort en reavinst på 0,9 Mkr efter försäljning av bostadsrätten Arkitekten 7.

Orderingången
Orderingången har återhämtat sig under tredje kvartalet och uppgick till drygt 25 Mkr.
Antalet offerter har ökat markant under den senaste tiden och offertstocken innehåller ett antal större projekt, bla har vi offererat ett stort TITE Office projekt i Norge.

Pågående större projekt
HUGO BOSS projektet i Stockholm, med adress Birger Jarlsgatan 28, har avslutats. Resultatet blev mycket tillfredställande. De tyska arkitekterna ansåg att både utförande och teknisk lösning höll hög standard och kvalité.

Reservkraftsinstallationerna för Räddningsverkets räkning är också inne i slutfasen och beräknas slutfaktureras innan årsskiftet.

El & Klimatservice AB
Förvärvet är genomfört och har givit ett mycket bra bidrag till verksamheten inom TITE. Vi har erhållit positiva reaktioner från marknaden där man efterfrågat ett företag som har resurser att erbjuda omfattande service vad gäller klimat, kyla, reservkraft och UPS-anläggningar.


Verksamheten

TITE makes it work
TITE har som affärsidé att konstruera, leverera, installera och erbjuda service till avancerade inomhusmiljöer såsom data/serverhallar, telekomstationer och moderna flexibla kontor. TITE arbetar oftast med nyckelfärdiga lösningar omfattande konstruktion, komponentleverans, installation igångkörning och service. Verksamheten bedrivs inom sex huvudsakliga affärsområden: TITE Turn-Key data/serverhallar, TITE Office Systems, Klimatanläggningar, Kraftförsörjning, Kommunikation samt Service. TITE bedriver verksamheten från kontor i Solna, Bromma och Malmö.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké för år 2004 lämnas den 18 februari 2005.

Solna den 29 oktober 2004

Styrelsen för TITE AB

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till vd Bo-Gösta Rönnberg, tel 08-514 846 00. Mobil 0708-39 03 38

TITE kontruerar, levererar, installerar och servar avancerade inomhusmiljöer såsom data/serverhallar, telecomstationer och moderna flexibla kontor