Know IT AB (publ.)

Delårsrapport Januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 09:16 CEST

DELÅRSPERIOD (JANUARI - SEPTEMBER)

Nettoomsättningen uppgick till 262,6 (210,4) MSEK
Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 13,7 (8,9) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till 4,2 (0,2) MSEK
Resultat per aktie var 0,42 (0,02) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,3 (4,2) MSEK


AKTUELL RAPPORTPERIOD (JULI - SEPTEMBER)

Nettoomsättningen uppgick till 80,9 (59,7) MSEK
Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 3,0 (1,9) MSEK
Resultatet efter skatt uppgick till -0,1 (-0,8) MSEK
Resultat per aktie var -0,01 (-0,08) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,5 (-0,3) MSEK