Munters AB

Delårsrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 14:27 CEST

DELÅRSPERIODEN
- Nettoomsättningen uppgick till 3 273 Mkr (3 257).
- Nettoresultatet uppgick till 109 Mkr (116).
- Resultat per aktie uppgick till 4,45 kronor (4,73).
- Orderingången ökade 11 procent valutajusterad.
- Stark utveckling inom Avfuktning.

TREDJE KVARTALET
- Orderingången för MCS i Europa ökade med 6 procent i kvartalet.
- Marginalförstärkning och stark orderingång inom MCS.
- Över 20 procents ökning av orderingången inom Avfuktning.

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Evrell, Chief Executive Officer,
telefon 08-626 63 03, lennart.evrell@munters.se
Bernt Ingman, Chief Financial Officer,
telefon 08-626 63 06, bernt.ingman@munters.se