Lessebo Bruk

Delårsrapport januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 13:32 CEST

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 048,1 Mkr (1 274,3).
- Resultat efter finansiella poster redovisas till –70,5 Mkr (-108,1).
- Resultat efter skatt redovisas till –49,6 Mkr (-87,2).
- Resultat per aktie redovisas till –6,00 kr (-10,55).
- Genom åtgärdsprogrammet har fasta kostnader sänkts med drygt 40 Mkr under perioden.
- De aviserade prishöjningarna har börjat slå igenom i september.


För vidare information kontakta verkställande direktören Ragnar Quarnström,
tel 0771-11 00 00 eller 070 600 32 21 eller ekonomichef Gunnar Nyqvist,
tel 0771-11 00 00 eller 070 601 85 18.