Rottneros AB

Delårsrapport januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 13:16 CEST

KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2004

* Omsättning jan - sept 1 821 MSEK (1 809)
juli - sept 583 MSEK (587)

* Resultat efter finansnetto jan - sept -55 MSEK (54)
juli - sept -134 MSEK (16)

* Resultat efter finansnetto per aktie jan - sept -0,31 SEK (0,30)
juli - sept -0,75 SEK (0,09)

* Resultat efter skatt jan - sept -41 MSEK (37)
juli - sept -93 MSEK (11)

* Resultat efter skatt per aktie jan - sept -0,23 SEK (0,20) juli - sept -0,52 SEK (0,06)

* Kassaflöde per aktie jan - sept -0,51 SEK (-0,35)
juli -sept -0,21 SEK (-0,23)

* Eget kapital per aktie 8,96 SEK (2003-12-31: 9,50)

* Soliditet 69 % (2003-12-31: 73 %)

* Massamarknaden försvagades under tredje kvartalet med en prisrekyl som följd.

* Resultatet för tredje kvartalet inkluderar negativa poster av engångskaraktär på sammanlagt 116 MSEK, varav endast 19 MSEK är kassaflödespåverkande.

* Den prognosjustering som meddelades den 16 september, 2004 avseende helåret 2004 kvarstår. Denna innebär ett positivt resultat efter finansnetto men exklusive poster av engångskaraktär på 116 MSEK. Sammantaget räknar bolaget med en förlust för helåret 2004.