Saab

DELÅRSRAPPORT Januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 13:10 CEST

• Omsättningen var 12 089 mkr (11 722).
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 560 mkr (327).
• Resultatet per aktie var 5,22 kr (3,07).
• Orderingången efter tre kvartal uppgick till 11 300 miljoner kr (15 123). Orderstocken uppgår därmed till 45 miljarder kronor (46).
• Rörelseresultatet uppgick till 931 mkr (625) och resultatet efter finansiella poster var 839 mkr (507).

För ytterligare information, kontakta:
Lars Wahlund, Ekonomidirektör tfn 0734-18 71 35
Iréne Svensson, Informationsdirektör tfn 0734-18 71 30