OEM International AB

Delårsrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 09:21 CEST

OEMs vinst för Q3 ökade med 50%

TREDJE KVARTALET 2004
· Omsättningen uppgick till 339 MSEK (338)
· Orderingången ökade med 17 % till 323 MSEK (277)
· Resultat före skatt ökade med 50 % till 25,3 MSEK (16,9)

JANUARI – SEPTEMBER 2004
· Omsättningen minskade med 3 % till 1 052 MSEK (1 088)
· Orderingången uppgick till 1 073 MSEK (1 035)
· Resultat före skatt ökade med 31 % till 63,8 MSEK (48,6)
· Resultat efter skatt ökade med 39 % till 41 MSEK (29,6)
· Vinst per aktie efter skatt ökade med 39 % till 5:42 kr (3:90)
· Höjd helårsprognos. Resultat före skatt förväntas bli ca 75 MSEK

OEM International med huvudkontor i Tranås består av 27 rörelsedrivande enheter i åtta länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ för tillverkare att sälja genom egna bolag. OEM har därmed ett marknadsförings- och försäljningsansvar för de produkter som bolaget handlar med. Besök vår hemsida – www.oem.se