Teleca AB

Delårsrapport januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 10:00 CEST

Verksamheten utvecklas enligt plan – organisk tillväxt tilltar

- Omsättning 1 945 Mkr (1 838)

- Internationell försäljning 55 % (47)

- Organisk försäljningstillväxt 7 % under tredje kvartalet

-Resultat före skatt -26 Mkr (18) och efter skatt -40 Mkr ( 9). Resultat per aktie -0,66 kr (-0,14). Resultat per aktie exklusive goodwillavskrivningar 0,58 kr (1,11)

- Rörelseresultat (EBITA) 61 Mkr (107). Kassaflöde från den löpande verksamheten 40 Mkr (70)

- Helårsprognosen kvarstår: Försäljningen förväntas att fortsätta växa och rörelseresultatet (EBITA) förväntas bli väsentligt högre än 2003 (52 Mkr)


Stockholm den 21 oktober 2004
Teleca AB (publ)
(org. nr 556250-3515)

För styrelsen:

Dag Sundström, VD och koncernchef


För ytterligare information kontakta:

Dag Sundström, VD, Teleca AB
Tel. 08-579 116 01, mobil 0705-11 64 58
e-post: dag.sundstrom@teleca.com

Christian Luiga, ekonomi- och finansdirektör, Teleca AB
Tel. 08-579 116 04, mobil 0703-75 16 04
e-post: christian.luiga@teleca.com

Thomas Pantzar, vVD, Teleca AB,
Tel. 031-744 80 12, mobil 0703-79 18 30
e-post: thomas.pantzar@teleca.com

Johannes Rudbeck, IR-ansvarig, Teleca AB
Tel. 08-579 116 16, mobil 0705-82 56 56
e-post: johannes.rudbeck@teleca.com


Teleca är ett internationellt IT-konsultföretag med fokus på FoU, som utvecklar och integrerar avancerade programvaru- och IT-lösningar. Med djup kunskap om den senaste tekniken och betydande industriellt kunnande hjälper Teleca teknik- och programvaruintensiva kunder världen över att stärka sina marknadspositioner och förkorta sina utvecklingstider. Företaget har mer än 3 000 anställda med verksamhet i 15 länder i Asien, Europa och USA. Teleca är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40. www.teleca.se