Stille AB

Delårsrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 11:00 CEST

Tredje kvartalet
· Nettoomsättningen uppgick till 18,2 (19,9) mkr.
· Rörelseresultatet förbättrades till 0,1 (-5,2) mkr.
· Resultatet efter skatt blev -1,0 (-6,0) mkr.
· Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades
till -0,9 (-2,3) mkr.
· Nytt distributörsavtal för Instrument i Storbritannien.

Perioden januari - september
· Nettoomsättningen uppgick till 62,4 (63,1) mkr.
· Rörelseresultatet förbättrades till -5,2 (-13,6) mkr.
· Resultatet efter skatt blev -7,9 (-16,0) mkr.
· Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,9 (-7,0) mkr.
· Soliditeten uppgick till 13 (9) procent.

Väsentliga händelser efter periodens slut
· Nytt distributörsavtal för Instrument i USA