Com Hem AB

Delårsrapport januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 15:08 CEST

· Intäkterna för perioden januari till september uppgår till 1 156,7 MSEK (947,4) vilket är 22,1% mer än samma period föregående år. All tillväxt är organisk och en följd främst av framgångsrika marknadsföringskampanjer, nya produkter inom bredband samt en fortsatt utbyggnad av antalet bredbandsaccesser. Under 2004 har två nya bredbandstjänster lanserats, bredband 128 kbit/s och bredband 8000 kbit/s. Kundstocken inom bredband har ökat med 42,6% och digital TV kunder med 9,6% i jämförelse med september föregående år.
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 422,3 MSEK (236,5) vilket motsvarar en marginal på 36,5% (25,0%).
· Resultat efter skatt förbättrades till 88,6 MSEK (-79,7).
· Koncernens investeringar uppgick under perioden till 137,7 MSEK (41,7). Merparten av årets investeringar avser utbyggnad av antalet bredbandsaccesser och telefoniverksamheten.
· Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden januari till september uppgick till 449,3 MSEK (201,0).
· Koncernens nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 483,2 MSEK (876,7).
· Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 451,8 MSEK (173,3).
· Com Hem har lanserat fast telefoni under oktober 2004 med start i Linköping och intresset har varit stort kring den nya tjänsten. Genom lanseringen är Com Hem Sveriges första triple play-aktör, det vill säga den första operatören som kan erbjuda sina kunder tjänster inom TV, bredband och telefoni.

Stockholm den 26 oktober 2004

(För redovisning i tabell, se bifogade dokument)
______________________
Gunnar Asp, VD

(Delårsrapporten är ej granskad av revisor)

För mer information kontakta VD, Gunnar Asp, på telefonnummer 08-553 630 08 eller ekonomichef, Bernt Andersson, på telefonnummer 08-553 632 83

Com Hem levererar bredband och TV till en tredjedel av Sveriges hem. De anslutna hushållen har tillgång till ett komplett utbud av tjänster för hemmets kommunikation med bredband av hög kvalitet samt marknadens största tv-utbud. Com Hem erbjuder också interaktiva tjänster som underlättar drift, kommunikation och underhåll för fastighetsägare. Sedan hösten 2004 erbjuder Com Hem även fast telefoni.