Effnet AB

DELÅRSRAPPORT januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 09:52 CEST

• Nettoomsättningen under juli-september 2004 ökade till MSEK 6,9 (samma period 2003 proforma* 2,7). Nettoomsättningen under hela perioden januari-september ökade med 8 procent till proforma MSEK 18,8 (17,4).

• Rörelseresultatet för det tredje kvartalet förbättrades till MSEK -1,5 (-4,4) och för hela perioden till proforma MSEK -6,5 (-9,0). Tredje kvartalets resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK -1,4 (-2,0) och för niomånadersperioden till proforma MSEK -4,9 (-4,8) eller SEK -0,04 per aktie.

• Inom Digital Broadcasting fortsatte den starka utvecklingen och under kvartalet kunde order såväl från de ledande radiobolagen i Korea som från Italiens största privata radiokonsortium offentliggöras. Totalt under året har orderingången inom Digital Broadcasting ökat med 37 procent och omsättningen med 43 procent.

• Inom Header Compression förblev utvecklingen dämpad, dock med en återhämtning under det tredje kvartalet, då det japanska företaget Kyocera Corporation köpte en testlicens avseende Effnet ROHC. Kyoceragruppen är en av Japans ledande leverantörer av mobilterminaler.

• I slutet av perioden lanserades Effnet ROHC version 2.1 och Effnet ROHC-LLA version 1.0 (LLA: Link-Layer assisted profile), det senare är en ny implementation av den internationella standarden och som möjliggör ytterligare komprimering av datapaketen. Produktfamiljen Effnet ROHCökar härmed sin konkurrenskraft avsevärt inför kommande kommersiella integrationer.

• Likvida medel per 30 september uppgick till MSEK 16,0 eller SEK 0,15 per aktie. Eget kapital uppgick till MSEK 19,4 eller SEK 0,18 per aktie.

Händelser efter periodens slut

• Under oktober fortsatte återhämtningen inom Header Compression då det japanska företaget KDDI R&D Laboratories Inc. köpte en testlicens avseende Effnet ROHC. KDDI-gruppen är Japans näst största mobiloperatör. Därmed har bolaget under de senaste månaderna fått två mycket viktiga referensbeställningar av testlicenser för Effnet ROHC

* För förklaring av proformaredovisningen, se sidan 4.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Hans Runesten, Verkställande direktör +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)702 80 26 26
Krister Moberger, Finanschef +46 (0)8 564 605 50, +46 (0)8 564 611 02
eller besök bolagets hemsida www.effnetholding.se