Scribona AB

Delårsrapport januari – september 2004 för Scribona-koncernen

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 13:20 CEST

Intäkterna under kvartalet uppgick till 2.308 Mkr (2.357). Intäkterna under niomånadersperioden uppgick till 8.239 Mkr (8.168). ). I siffrorna för tredje kvartalet föregående år ingår verksamheter som senare avvecklats eller avyttrats med 300 Mkr.
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1 Mkr (1) och resultatet efter skatt till -2 Mkr (-5). Rörelseresultatet för nio månader blev 37 Mkr (-38). Rörelseresultatet för niomånadersperioden inkluderar nettoresultatet från försäljningen av divisionen Toshiba Document Solutions med 40 Mkr. Resultatet efter skatt blev 13 Mkr (-50).
Resultat per aktie för nio månader blev 0,25 kr (-0,98).
Det finansiella nettokapitalet har utvecklats positivt och uppgår till 47 MSEK.
På en marknad med svag tillväxt fortsätter Scribona att öka sina marknadsandelar.
Sammanslagningen av de två affärsområdena Scribona Solutions och Scribona Distribution från den 1 september har mottagits positivt av kunder, leverantörer och personal.
För ytterligare information, kontakta:
Tom Ekevall Larsen, Verkställande direktör och Koncernchef, tel +46-(0)8-734 36 50
Örjan Rebeling, vice Verkställande direktör, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88