Prevas AB

Delårsrapport januari-september 2004, Prevas AB (publ),

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 08:35 CEST

org.nr. 556252-1384

Microsoft utser Prevas till prioriterad partner.
Vinstmarginal 8,1 procent.

Omsättning för perioden uppgick till 129,7 Mkr (130,1 Mkr). För tredje kvartalet uppgick omsättningen till 35,5 Mkr (36,7 Mkr).

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 9 Mkr (–18,8 Mkr). För tredje kvartalet uppgick resultat efter skatt till 0,6 Mkr (–12,4 Mkr). Periodens resultat inkluderar en vinst om 2 Mkr hänförlig till fastighetsförsäljning under första kvartalet, varav 0,1 Mkr påverkar rörelseresultatet och 1,9 Mkr periodens skatt.

Vinst per aktie efter skatt för perioden uppgick till 1,14 kr (–2,41 kr) och för tredje kvartalet till 0,07 kr (–1,60 kr). Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 6,21 kr (4,40 kr).

Eget kapital vid periodens slut 49,4 Mkr (34,3 Mkr), vilket ger en soliditet om 66 procent (41 procent).

Prevas har som enda systemintegratör i Norden utsetts till prioriterad partner (Gold Level Member) för Microsofts inbyggda operativsystem.

Nu fokuseras på lönsam tillväxt. Nyrekrytering av 10 medarbetare i tredje kvartalet.