Trelleborg AB

Delårsrapport januari – september 2004: Stabil resultatutveckling för Trelleborgkoncernen

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 13:46 CEST

Trelleborgkoncernen hade under tredje kvartalet en fortsatt bra resultat- och försäljningsutveckling, samt ett starkt kassaflöde. Resultatet efter finansiella poster, före goodwillavskrivningar och för kvarvarande verksamheter, ökade med 36 procent. Resultatutvecklingen var stabil i samtliga affärsområden, undantaget Trelleborg Automotive, där en svag marknadsutveckling samt höjda råmaterialkostnader för vissa insatsvaror hade en negativ resultatpåverkan.

Nettoomsättningen uppgick till 5 460 msek (3 978) under tredje kvartalet, och under perioden januari till september till 17 383 msek (12 609).
Resultatet efter skatt uppgick under tredje kvartalet till 137 msek (165), och för perioden till 1 145 msek (482). Resultatandelen från Trenor, som avyttrades under andra kvartalet 2004, var 52 msek under tredje kvartalet 2003.
Vinst per aktie uppgick under kvartalet till 1:45 sek (1:95), och under perioden till 13:05 sek (5:75).
För kvarvarande verksamheter ökade rörelseresultatet under kvartalet till 293 msek (219), och under perioden till 1 033 msek (706). Resultatet efter finansiella poster ökade under kvartalet till 221 msek (194), under perioden till 804 msek (633).
Perioden januari - september, för kvarvarande verksamheter exklusive goodwillavskrivningar:
Ökning i procent:

Rörelseresultat (ebita) 1 333 msek (828)
+61 %

Resultat efter finansiella poster 1 104 msek (755)
+46 %

Resultat efter skatt 777 msek (502)
+55 %

Vinst per aktie 8:85 sek (6:00)
+48 %

Efter periodens utgång: Förslag avseende omstruktureringsåtgärder
Omfattande flytt av däcksproduktion från orten Trelleborg, översyn av blandningsstrukturen i norra Europa samt vissa åtgärder inom Trelleborg Automotive i Europa.

Kostnaderna för åtgärderna beräknas till 495 MSEK före skatt, respektive 340 MSEK efter skatt, varav 160 MSEK är kassapåverkande under 2004. Positiv resultateffekt ca 100 MSEK vid fullt genomslag 2006, varav ca 90 MSEK är kassapåverkande. Se även bifogad pressrelease sid 17.

Inbjudan telefonkonferens 26 oktober kl 16.00, +44 20 7162 0188 eller via någon av följande länkar:

http://www.globalleague.com

http://195.178.161.233/hearing/financia1.nsf/(recorded)/99A18A96A8C8E59CC1256F200044B2A0?OpenDocument

Kontakt

Bo Jacobsson, finans- och ekonomidirektör
tel: 0410-670 99, fax: 0410-137 45
mobil: 070-685 65 60
e-post: bo.jacobsson@trelleborg.com

Mikael Byström, informationsdirektör
tel: 0410-670 37, fax: 0410-427 63
mobil: 0708-55 21 69
e-post: mikael.bystroem@trelleborg.com

Viktoria Bergman, biträdande informationsdirektör
tel: 0410-670 94, fax: 0410-102 61
mobil: 0708-47 57 33
e-post: viktoria.bergman@trelleborg.com