SalusAnsvar AB

Delårsrapport januari – september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 08:57 CEST

• Koncernens resultat efter skatt uppgår för perioden till 43,0 miljoner kronor (26,2) miljoner kronor, inklusive uppskjuten skatt på aktiverade underskottsavdrag uppgick periodens resultat 2004 till 59,4.

• Rörelseresultatet för perioden är 40,9 miljoner kronor (30,1).

• Omsättningen, i huvudsak bestående av provisioner, för perioden är 169,6 miljoner kronor (148,0).

• Avkastning på eget kapital uppgår till 17,3 procent (26,7).

• Vinst per aktie uppgår till 2,01 kronor (2,78).

• Strategin med fokus på försäljning och paketering implementeras ytterligare genom att SalusAnsvar Bank har sålts och ett samarbete med SEB Trygg Liv har inletts.


Vid frågor vänligen kontakta:
Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01
Lennart Krän, ekonomichef, 08-55 54 50 10, 0709-11 60 10
Jonas Burvall, informationschef, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61

SalusAnsvar AB (publ) är en koncern vars moderbolag är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. SalusAnsvar har drygt 350 000 kunder av vilka merparten är medlemmar i akademiker- och idéburna organisationer.

SalusAnsvars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar.