Proact IT Group AB

Delårsrapport Januari - September 2005

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 09:00 CEST

Fortsatt positiv utveckling

Tredje kvartalet i sammandrag
Från och med 1 januari 2005 upprättar Proact sina räkenskaper i enlighet med IFRS och jämförelsetal för 2004 har räknats om.
 Omsättning 135,1 (177,2) Mkr, niomånadersperioden 472,0 (582,2) Mkr.
 Resultat före skatt 2,1 (-1,2) Mkr, niomånadersperioden -14,9 (-55,2) Mkr varvid kostnader för åtgärdsprogram belastat niomånadersperioden med 8,4 (39,8) Mkr.
 Nettoresultat 1,7 (-1,8) Mkr, niomånadersperioden -14,5 (-57,6) Mkr.
 Resultat per aktie för vinst hänförlig till moderbolagets aktieägare 0,15 (-0,17) kr per aktie,
niomånadersperioden -1,27 (-5,04) kr per aktie.
 Likvida medel 51,7 (70,3) Mkr vid periodens slut.


Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se
Marita Flodström Hellsten, CFO Telefon: 08-410 666 81 E-post: marita.flodstrom@proact.se