Framfab AB

Delårsrapport, januari-september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 09:02 CEST

Framfabs positiva utveckling fortsätter

# Nettoomsättningen för januari-september var 335,6 MSEK (244,9), en ökning med 37 % jämfört med motsvarande period 2004. Nettoomsättningen för det tredje kvartalet var 129,9 MSEK (75,0), en ökning med 73 % jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen per anställd och årstakt för januari-september var 1 127 KSEK (933), en ökning med 21 % jämfört med samma period 2004.

# Resultat efter skatt för januari-september var 18,8 MSEK (8,9), en förbättring med 111 % jämfört med samma period 2004. Resultat efter skatt för det tredje kvartalet var 5,8 MSEK (3,1), en förbättring med 87 % jämfört med samma kvartal 2004. Rörelseresultatet var 20,0 MSEK (8,3) för januari-september och 6,1 MSEK (2,4) för det tredje kvartalet, en förbättring med 141 % respektive 154 % jämfört med samma perioder 2004. Rörelsemarginalen för januari-september var 6 % jämfört med 3,4 % de första nio månaderna 2004.

# Resultat per aktie för januari-september var 0,02 SEK (0,01) och 0,00 SEK (0,00) för det tredje kvartalet.

# Framfab redovisar ett positivt rörelseresultat för det sjunde kvartalet i följd och Framfab Nederländerna vände till vinst.

# LB Icon AB, som representerar cirka 15 % av aktiekapitalet och antalet röster i Framfab AB, har begärt att bolaget skall kalla till extra bolagsstämma för att utse nya styrelseledamöter. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 28 november 2005.

# Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13,7 MSEK (-36,2) för perioden januari-september och -22,3 MSEK (-16,8) för det tredje kvartalet. Inklusive likvider för Oyster med totalt 135,3 MSEK var kassaflödet för perioden januari-september -130,1 MSEK (103,5). För det tredje kvartalet var kassaflödet -14,8 MSEK (-21,1), vilket inkluderar likvid för Oyster med 13,6 MSEK. Likvida medel uppgick en 30 september till 30,6 MSEK.


Framfab är en ledande europeisk interaktiv marknadsförings- och webbkonsult. Till kundkretsen hör främst stora internationella företag, som t.ex. 3M, American Express, AXA, Barclays Capital, Cadbury Schweppes, Carlsberg Breweries, The Coca-Cola Company, Danske Bank, Ericsson, Hydro Texaco, Kellogg's, Kraft Food International, Nike, Nobel Biocare, Philip Morris International, Philips, Postbank, Rezidor SAS, SAAB, Sara Lee Douwe Egberts, Schering AG, Swedish Match, Volvo Car Corporation, Volvo Group och UBS. Framfab har verksamhet i Danmark, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Framfab är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40 (ticker FRAM). För mer information besök www.framfab.se.