Biacore

DELÅRSRAPPORT JANUARI- SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 13:23 CEST

· Biacore fortsatte sin återhämtning på den viktiga amerikanska marknaden, där försäljningen ökade med 21%. Men detta vägde inte upp lägre försäljning i Europa (-14%) och Asien-Stillahavsområdet ( 27%). Den totala försäljningen i tredje kvartalet 2005 uppgick till 126,2 MSEK (134,1), en minskning med 6%. Under de första nio månaderna 2005 ökade försäljningen med 11% till 375,3 MSEK (337,4) jämfört med samma period i fjol. Exklusive valutaeffekter var försäljningsökningen 13%.

· Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 23,6 MSEK (-18,7). Denna starka förbättring beror huvudsakligen på frånvaron av engångsposter 2005 samt lägre kostnader. Tredje kvartalet 2004 belastades med kostnader på 58 MSEK avseende nedskrivning av arrayteknologin och förändringar av företagsledningen. Rörelseresultatet för perioden januari-september 2005 uppgick till 60,9 MSEK (-18,3).

· Nettoresultatet för tredje kvartalet uppgick till 16,5 MSEK (-24,5). För de första nio månaderna 2005 var nettoresultatet 141,8 MSEK (-24,9). I det senare resultatet ingår en skattereduktion av engångskaraktär, bokförd i andra kvartalet, på 97 MSEK (9,91 SEK per aktie) till följd av intern överlåtelse i samband med flyttningen av Biacores huvudkontor och verksamhet till Sverige. Vinst per aktie efter utspädning var 1,69 SEK (-2,53) i tredje kvartalet och 14,54 SEK (-2,56) för niomånadersperioden januari-september 2005.

· Biacore förstärker fortlöpande sin ställning på den snabbt växande marknaden för analys av proteininteraktioner. I september inleddes en stor marknadskampanj avseende företagets två nya arrayprodukter, Biacore®A100 and Flexchip System, vid större biovetenskapliga konferenser i såväl USA som Europa. Under tredje kvartalet såldes Biacore®A100 till ett av världens ledande läkemedelsföretag. Detta var den första försäljningen av detta system till en industrikund.

· Biacore står fast vid sin tidigare prognos för helåret 2005: Biacore räknar med att öka sin försäljning och att återgå till tidigare lönsamhetsnivåer med kvartalsvisa variationer.

· Fr o m den 1 januari 2005 tillämpar Biacore IFRS (International Financial Reporting Standards). Siffror för föregående år har korrigerats i enlighet härmed.

För vidare information:

Erik Walldén, Verkställande direktör och Koncernchef, tel 0702 252 270
Lars-Olov Forslund, Ekonomi/finansdirektör, tel 0702 252 727
Jan Isoz, Investor Relations, tel 0708 103 117