PartnerTech AB

Delårsrapport Januari-September 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 13:08 CEST

Fortsatt stabil utveckling
Nettoomsättningen ökade till SEK 1 447,4 miljoner (1 225,7).
Rörelseresultatet uppgick under perioden till SEK 64,1 miljoner (53,2).
Resultatet efter skatt steg till SEK 37,7 miljoner (30,2).
Resultatet efter skatt per aktie var SEK 3,11 (2,64).
Nya strategiska affärer

Marknadstrender
För PartnerTechs kunder har marknadsförutsättningarna som helhet varit stabila under de första nio månaderna 2005. Volymsvängningarna mellan enskilda kunder och marknadsområden har dock varit stora.

En ökad aktivitet på marknaden har noterats i Norden under den senaste tiden. Detta framförallt från en ny grupp av företag som i sin outsourcingstrategi tar ett helhetsgrepp på både produkt- och leverantörskedja. Exempel på detta är företag som utvecklar och marknadsför större maskinsystem som till exempel spelterminaler och koncept inom nya områden som bredbandstjänster, fjärrvärmesavläsning, betal-system med flera.

För PartnerTech har förvärvet av KSH-Productor i Finland, juni 2005, inneburit en geografisk expansion av koncernens verksamhet i Europa. Trenden att kunderna lägger ut operativt ansvar på en tekniskt hög nivå till företag som PartnerTech fortsätter, både i Norden och övriga Europa.

För ytterligare information, kontakta VD Mikael Jonson på telefon 070-678 10 01, eller ekonomidirektör Jonas Arkestad på telefon 040-10 26 42.

PartnerTech utvecklar och tillverkar på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena telekommunikation, informationsteknologi, verkstadsindustri och medicinsk teknik. Företaget har cirka 1 500 medarbetare, omsatte de senaste 12 månaderna 2 miljarder kronor och är noterat på Attract40-listan vid Stockholmsbörsen. (www.partnertech.se)