IBS AB

Delårsrapport januari-september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 14:14 CEST

Stora order under kvartalet

Januari-september 2005

·Nettoomsättning 1 628 mkr (1 628).
·Resultat efter skatt 582 mkr (-4).
·Vinst per aktie 7,30 kr (- 0,05).
·Resultat efter finansiella poster uppgick till 591 mkr (-6).
Exklusive reavinst förbättrades resultatet till 19 mkr (-6).

Juli-september 2005

·Nettoomsättning 520 mkr (495).
·Resultat efter skatt 0 mkr (-1).
·Vinst per aktie 0,00 kr (-0,02).
·Resultat efter finansiella poster 2 mkr (-2).
·Förvärv av programvaruföretaget Quatro i Portugal.
·Avtal tecknat med PaperlinX.


Prognos för helåret 2005

·Prognosen kvarstår om ett fortsatt förbättrat resultat efter
finansiella poster jämfört med resultatet för helåret 2004, som enligt
nya redovisningsprinciper (IFRS) uppgick till 56 mkr.


Magnus Wastenson, VD för IBS, kommenterar delårsrapporten:

- Vi fortsätter att förbättra resultatet enligt plan. Rensat för
förvärvade och avyttrade bolag ökade vår licensförsäljning med 16% under
kvartalet, vilket visar att våra programvaror har god konkurrenskraft.
Avtalet med PaperlinX, som tecknades i September, gällande planerade
programvaruinstallationer i 18 länder med 4 000 användare innebär en
mycket stor faktureringspotential under 2006 och framåt. PaperlinX
affären är ett tydligt exempel på att vår satsning på branschinriktade
affärssystem är en riktig strategi och att vi kan vinna stora
internationella affärer, i hård konkurrens.

- Renodlingen av IBS har fortsatt under tredje kvartalet. Vi har gjort
förvärv och avyttringar i bl.a. Sverige och Sydeuropa i syfte att
stärka vår marknadsposition och fortsatt renodla vår verksamhet.Frågor med anledning av denna rapport besvaras av
VD Magnus Wastenson
tel. +46 (0)70 627 2515, magnus.wastenson@ibs.net
eller Finansdirektör Per-Arne Sendrén,
tel. +46 (0)70 627 2360, per-arne.sendren@ibs.net
eller Informationsdirektör John Womack,
tel. +46 (0)70 678 2499, john.womack@ibs.net

IBS AB är en ledande leverantör av affärssystem för hantering av
varuförsörjning, kundrelationer och ekonomistyrning. IBS huvudsakliga
fokus är på medelstora och stora distribuerande företag samt säljande
och tillverkande företag inom internationella koncerner, speciellt
sådana verksamma inom bl.a. läkemedel, elektronik, fordonsindustri,
livsmedel, papper och bokdistribution. För mer information, besök gärna
http://www.ibs.net