Trio AB

Delårsrapport januari – september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 14:57 CEST

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 94,0 (77,5) MSEK och för det tredje kvartalet till 33,2 (25,2) MSEK.

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till –4,9 (–3,3) MSEK och för tredje kvartalet till 2,3 (0,9) MSEK.

• Nettoresultatet för perioden uppgick till –5,2 (–3,5) MSEK och för tredje kvartalet till 2,4 (0,9) MSEK.

• Resultat per aktie före utspädning blev för perioden –0,06 (–0,05) SEK och för tredje kvartalet 0,02 (0,01) SEK.

• Orderingången för perioden uppgick till 90 (80) MSEK och för det tredje kvartalet till 23 (28) MSEK.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Leideman, VD Christian Thommessen, styrelsens ordförande
Tfn: + 46 8 457 30 18 Tfn: + 47 91 888 000
anders.leideman@trio.com christian.thommessen@trio.com

Om Trio:
Trio utvecklar system för företagstelefoni som ökar den interna effektiviteten, förbättrar kundservicen och ökar kontrollen över telefonikostnaderna. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark inom två operativa divisioner: Mobile Office Division och Enterprise Division. Mobile Office Division tillhandahåller produkter inom Trio Mobile Office som erbjuder en fullständig eller successiv övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Bland kunderna märks flera ledande mobiloperatörer. Enterprise Division arbetar med integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering inom produktområdet Trio PresentOffice, samt lösningar för kundtjänstsystem inom produktområdet Trio Televoice. Integrerad telefoni innebär att fast-, mobil- och IP-telefoni knyts ihop till ett enda virtuellt telefonisystem. Kundtjänstsystemet innefattar flexibla call- och contact centers, interaktiva talsvarssystem som bank-på-telefon och taligenkänning. Cirka 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på: www.trio.com