Munters AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 13:42 CEST

DELÅRSPERIODEN

- Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 3 588 Mkr (3 273) och orderingången med 11 procent till 3 900 Mkr (3 509).
- Nettoresultatet uppgick till 148 Mkr (135).
- Resultat per aktie uppgick till 6,04 kronor (5,54).
- Fortsatta resultatförbättringar inom HumiCool och Avfuktning.
- Stark utveckling för DesiCool™-system som kombinerar avfuktning och kyla.


För ytterligare information, kontakta:

Lennart Evrell, Chief Executive Officer,
telefon 08-626 63 03, lennart.evrell@munters.se

Bernt Ingman, Chief Financial Officer,
telefon 08-626 63 06, bernt.ingman@munters.se